Doelstellingen van V.K.C.F.

Volgens haar statuten heeft V.K.C.F. de hierna opgesomde doelstellingen:

Deze opsomming heeft geen beperkend karakter.

Uiteraard is het zo dat deze doelstellingen vaak gelijklopend zijn met de doelstellingen van de aangesloten clubs. Daarom is het meer specifiek de taak van V.K.C.F. zijn leden ertoe aan te zetten deel uit te maken van grotere internationale evenementen. Niet enkel deelname aan FICC-rallies maar ook bijeenkomsten van in de buurlanden organiserende clubs worden in de kijker geplaatst, samen met de rally's georganiseerd door overzeese clubs zoals de Asia-Pacific Rallies.